fbpx

The Messy Middle

Een nieuwe kijk op de customer journey

Al jaren zien we de customer journey als een funnel waar door de consument heen gaat. Maar een recente studie van Google herziet dit ganse proces. Google introduceert ‘The Messy Middle’ en hoe we hier invloed op kunnen uitoefenen als marketeers.


In deze blogpost gaan we een kleine duik nemen in het nieuwe marketingmodel dat Google voorstelt. Wat het is, wat het doet, en hoe we het in de praktijk kunnen inzetten. Maar vooraleer we dit doen, nemen we een kijkje naar het model an sich. Wat zien we? Wat valt ons op? We gaan niet meer uit van een lineair proces dat start bij awareness en eindigt bij een aankoop. Het proces dat Google voorstelt is een steeds lopend en veranderend proces. 

The Messy Middle Model

De Verschillende Componenten

 

1. Triggers

De trigger is zoals in de meeste marketing modellen de start. Hieronder verstaan we het moment dat een consument een bepaalde behoefte krijgt. Bijvoorbeeld, je hebt autopech, je hebt behoefte aan een garagist die ervoor zorgt dat je auto weer rijdt. Dit is de trigger die er voor zorgt dat je in ‘The Messy Middle’ terecht komt. En je vervolgens hier in je weg moet zoeken.

 

2. Exposure

Dit deel kan je interpreteren als je merkbekendheid. De Exposure is de totale som van alle Google Ads, Display Advertising, Video Advertising en andere communicatievormen die de consument hebben beïnvloed. Belangrijk is dat deze exposure geen stap of fase is binnen dit model, maar een steeds aanwezige, constant veranderende ruimte waarin de consument zich bevindt. Deze ruimte helpt de consument keuzes te maken binnen het aankoopproces.

 

3. Exploration

Exporation is één van de twee staten waar in de consument zich kan bevinden. In deze staat verkent de consument alle mogelijk aankoopopties die zijn behoefte kunnen vervullen. De merken of producten die de grootste merkbekendheid bij de consument hebben verwerft zullen eerst aan bod komen in het ‘Explorationproces’.

 

4. Evaluation

Hier bevinden we ons in de tweede staat waarin de consument zich kan bevinden. Hier gaan we de mogelijke aankoopopties die we in het Explorationproces hebben ontdekt onder de loep nemen en beoordelen. Voldoet dit merk of product aan de eisen die ik stel? Zal het mijn behoefte benutten?  De manier hoe we deze keuzes maken, leren we verder in dit artikel.

 

5. Experience

Dit zijn simpelweg de ervaringen die je hebt verworven met het aangekochte product. Deze ervaringen hebben uiteindelijk invloed op de vervolgaankopen. Of je bij de volgende keer, een herhalingsaankoop gaat doen of niet.

messy middle google

Google heeft in haar studie ook onderzocht hoe we strategisch invloed kunnen uitoefenen op dit proces. Hoe we ervoor kunnen zorgen, dat de consument in dit kluwen van triggers en advertenties toch voor ons merk en product kiest. Dit kunnen proces kunnen we beïnvloeden aan de hand van zes strategieën. Welke, deze strategieën zijn kan je hieronder ontdekken!

The Messy Middle White Paper verder lezen?